Senoji Religija

Senosios lietuvių religijos branduolys irgi buvo Dievas, pabrėžia religijotyrininkas Dainius Razauskas. Kovo 8-osios laida pagvildens svarbiausius senosios lietuvių religijos aspektus ir jų aktualumą šiuolaikinei visuomenei.

Copyright © Visos laidų autorinės teisės priklauso LRT. Šiame tinklalapyje laidos vedėjas tik pateikia nuorodas į LRT priklausančią medžiagą.

Laidos įrašas

Flag Counter